banner ad

REKOLEKCJE

22-24.09.2017r. – Rekolekcje dla osób poranionych

Często dostrzega się w osobie Abrahama obraz człowieka ufającego Bogu bez granic. Zapomina się jednak, że Abraham musiał się zmierzyć z bolesnymi doświadczeniami, które dla nas stanowią drogowskaz i pomoc w życiu obfitującym w krzyże. Dla tych, którzy doznali różnego rodzaju zranień, przejście przez ścieżkę życia za przewodnictwem Abrahama może służyć jako pomoc w odkryciu, […]

Read More →

Read More →

29.09-1.10.2017r. – Rekolekcje dla małżeństw

O ile zapoznanie się z życiem patriarchów Izraela – Abrahama, Izaaka i Jakuba – często służy pogłębieniu wiary, o tyle rzadko zwraca się uwagę na fakt, że każdy z tych patriarchów żył w małżeństwie, którego cechy mogą być drogowskazem dla współczesnych małżonków. Mężczyzna i kobieta, którzy stają się mężem i żoną mogą dążyć do szczęścia, […]

Read More →

Read More →

27-29.10.2017r. – Rekolekcje dla Dzieła Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa jest zapleczem modlitewnym dla Pasterza diecezji wraz z Jego intencjami. Włączenie się w to duchowe dzieło jest też okazją do wzrostu w przyjaźni z Chrystusem w duchu maryjnym. Nieustanna nowenna modlitwy jest pomocą w codziennym powrocie do Wieczernika w celu umocnienia się darami Ducha Świętego, które są w nas od […]

Read More →

Read More →

15-18.11.2017r. – Rekolekcje kapłańskie

Zapraszamy wszystkich kapłanów na rekolekcje biblijne, których tematem przewodnim są słowa zaczerpnięte z początku Księgi Rodzaju: „Na początku stworzył Bóg…” (Rdz 1,1).  Podczas tych rekolekcji będziemy szukać mądrości Bożej w słowie Bożym, w Adoracji Najświętszego Sakramentu, w opiece naszej Niepokalanej Matki i w świadectwie świętych Kościoła, którzy w kapłaństwie realizowali swoje powołanie do świętości. *Rekolekcje […]

Read More →

Read More →

16-23.02.2018r.- Rekolekcje dla sióstr zakonnych i osób życia konsekrowanego

Podejmując jako temat przewodni słowa „Wstań, idź do Niniwy”, rekolekcje dla sióstr zakonnych i osób konsekrowanych w formie Lectio Divina w pokamedulskim klasztorze w Wigrach bazują w tym roku na Księdze Jonasza. Podkreślając konieczność zawierzenia swego życia Niepokalanej Matce Chrystusa i umacniając się mądrością świętych, rekolekcje stanowią duchową wędrówkę po ścieżce powołania zakonnego przez pryzmat […]

Read More →

Read More →

5.09/3.10/14.11/5.12/2.01/6.02/6.03/3.04/8.05/5.06 – Wigierskie wtorki biblijne

Kontynuujemy nasze spotkania biblijne w celu pogłębienia naszej modlitewnej styczności z Pismem świętym i lepszego posługiwania się słowem Bożym w życiu codziennym. Podejmując dalszy ciąg wnikliwej lektury Ewangelii świętego Mateusza podążamy śladami Apostoła, który radykalnie odmienił swoje życie, aby świadczyć o Chrystusie i o nadziei, którą daje Jego słowo. Ze świętym Mateuszem pragniemy umocnić swoją […]

Read More →

Read More →

Top